MISJA TEATRU                                     

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół – „KLIKA” jest organizacją, która na różne sposoby aktywizuje osoby z niepełnosprawnościami. Jednym z nich jest powstały w listopadzie 2016 roku Teatr EXIT. Jest to przestrzeń w której spotykają się dwa światy – osoby niepełnosprawne, cierpiące na rozmaite choroby fizyczne i umysłowe oraz artyści o uznanym dorobku. Te pozornie odległe światy łączy wspólna pasja – teatr i muzyka.

Ich spotkanie prowadzi do wzajemnego uczenia się oraz wymiany darów. Świat artystyczny w dużej mierze utkany jest z egoizmu, chęci błyszczenia przed innymi. W naszym teatrze próbujemy natomiast dzielić się naszymi zdolnościami. Ufamy, że otrzymaliśmy je po to, by służyć innym ludziom. Dla naszych przyjaciół artystów wielkim darem są osoby niepełnosprawne. Oni również mogą się tu bardzo wiele nauczyć. Tego jak ważny jest drugi człowiek, budowania relacji, że można zachwycić się innym tak po prostu, bez chęci skorzystania ze znajomości, tak typowej dla „normalnego” świata.

Szukamy tu wspólnie prawdziwego piękna, nie atrakcyjności. Chcemy naszą sztuką budować człowieka, prowadzić go ku prawdziwemu szczęściu. Nasza twórczość głownie opiera się na Słowie Bożym, gdyż wierzymy, że ma ono moc zmieniania ludzi. Chcemy tworzyć rzeczy piękne w świecie zawłaszczonym przez brzydotę, chcemy spotkania i relacji, nie skandalu czy szyderstwa. Pragniemy nieść przykład ludziom, dawać nadzieję i zagrzewać do walki.

– Maciej Sikorski-

   Założyciel i reżyser teatru „EXIT”